Innovatiesessie


Human Innovatie is een voortdurend proces van ontwikkelen, ont-dekken en expanderen in ons Bewustzijn en ons herinneren wie wij Oorspronkelijk Zijn, de Oorspronkelijke Mens.

Wat wij je bieden in een individuele Innovatiesessie  is samen met jou een brug slaan tussen het oude (matrix) en het nieuwe (voorbij de matrix). We maken dit avontuur samen met jou herkenbaar en praktisch toepasbaar in jouw dagelijks leven.

De doelgroep: Iedereen is welkom die open-minded is, geen  speciale voorkennis nodig.
Het doel       : (Toenemend) Wakker worden in Bewustzijn.
Het middel    : Jouw Eigen Onderzoek in Bewustzijn is de sleutel.
Het resultaat : Verschuiving in je Bewustzijn, perspectief-verandering, dwarsverbanden
                      herkennen.

Onze Talenten

Om de Innovatiesessie te kunnen faciliteren voor jou, maken wij gebruik van onze persoonlijke ervaring, onderzoek en  investering in ons Avontuur in dit leven. In ons leven ervaren wij de zichtbare effecten van onze Manifestatie Kracht. Lees ook onze Awakening Journey

Wat kun je verwachten in een innovatiesessie?

De innovatiesessie bestaat uit eerst een afstemming in het Nu, waar je staat, wat is je (onderzoeks-)vraag en gelaagde informatie (vanuit ons  Bron onderzoek/inzichten) om het energetisch veld neer te zetten. Bij de ene persoon kan dit heel kort zijn, bij de andere persoon duurt het langer afhankelijk van hoeveel tijd/informatie/afstemming er nodig is om je uit je denken en mogelijk gerichtheid op resultaat te laten doorstromen naar je hart en voelen.

Van daaruit, afgestemd op jouw (onderzoeks-)vraag en Wezenlijke Zelf (Bron) ontstaat de vorm voor verder onderzoek in Bewustzijn. Wij werken vanuit en spreken vrij over onze persoonlijke ervaringen, dit dient (indien van toepassing) ter illustratie en inspiratie voor een breder perspectief in jouw zelfonderzoek.

We kunnen ook gebruik maken van oefeningen waarin je zelf ervaart en leert om waar te nemen, neutraal te zijn, loskoppelen van programmeringen, etc.

Het is het totaal van wat we faciliteren en jouw innerlijk onderzoek wat energie in beweging zet, waardoor veranderingen in jouw leven kunnen plaatsvinden.

Hiervoor nemen we de tijd van een uur met een mogelijke uitloop tot 5 kwartier. Deze tijd nemen we om bovengenoemd proces op een juiste manier te kunnen faciliteren, zoals wij dat voor ogen hebben. Ook adviseren we in principe om meerdere innovatiesessies te doen met enige tijd daar tussen. Op deze manier ervaar je in jouw realiteit wat er daadwerkelijk gebeurd en kun je die ervaring gebruiken in de daarop volgende innovatiesessie om  te onderzoeken wat er ‘achter de schermen’ gaande is en het geleerde hierop toe te passen in je dagelijks leven.

De innovatiesessie is niet bedoeld als een snelle oplossing voor een probleem in je dagelijks leven (matrix). De innovatiesessie is een speelse manier voor zelfonderzoek binnen het framework van de realiteit waarin wij leven en hoe jij je Zelf kunt inzetten om jouw verlangens te manifesteren. Uiteindelijk is het deze reis wat zo interessant en leuk is, en daar gaat het om in onze visie.

De oorspronkelijke Mens

De Oorspronkelijke mens is 100% bewust en verbonden met Al wat Is, in tegenstelling tot de realiteit waarin wij nu als mens leven en we slechts 1% bewust zijn. Wat betekent dit? Hoe ziet dat er dan uit?

Stel je voor dat ons lichaam besmet wordt door een virus en dat dit virus er voor zorgt dat de zintuigen die wij hebben, één voor één buiten ons bereik komen, zodat we er geen gebruik meer van kunnen maken….
Wat betekent dit voor onze realiteit zoals wij het dan zullen ervaren?

Zintuigen zijn een groepje receptoren die zeer gevoelig is voor prikkels van buitenaf. Deze prikkels worden doorgegeven naar de hersenen en omgezet in informatie. Hierdoor wordt men zich bewust van de omgeving waarin met zich bevindt. Ieder zintuig heeft een bepaalde prikkel nodig om te reageren, dit noemt men een adequate prikkel. Voorbeelden van zintuigen zijn: smaak, gehoor, doorgeefcellen, zien, reuk, tast, het zesde zintuig (d.w.z. buiten-zintuiglijke waarneming, zoals intuïtie).

Nu vinden we het heel gewoon dat we kunnen zien, ruiken, voelen, horen en dat er informatie in ons neurologische systeem wordt doorgegeven. Zou het zo zijn, dat we één voor één zintuigen gaan “verliezen” en dus geen informatie meer krijgen uit wat we zien, horen, voelen, ruiken, dan zal ons leven eerder een vegetatieve staat van Zijn krijgen dan wanneer we toegang hebben tot alle bronnen (zintuigen) van informatie.

Dit kun je vergelijken met wat er ooit gebeurd is in het Bewustzijn van de Oorspronkelijke Mens, en vervang dan de zintuigen met Dimensies (oftewel; onvoorstelbaar veel Universa). De vegetatieve staat van ons Bewustzijn is de huidige 1% Bewustzijn waarin we op deze Aarde, in deze realiteit van de derde dimensie, verkeren.

De Oorspronkelijke Mens is een Scheppend Wezen, 100% Bewust en verbonden met alle Dimensies, zonder gebruik van technologie van Kunstmatige Intelligentie. Deze Kracht, dit Weten, dragen wij hier op Aarde, nog steeds in ons hart en celgeheugen. We hoeven het ons alleen maar te herinneren en in ons Zelf te activeren…..

Human Innovator, Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens is erop gericht om de Mens te bekrachtigen, te ondersteunen zich te her-inneren in zich Zelf dat er meer Is, dan wat we in ons dagelijks leven zien en ervaren.

Innovatiesessies zijn dynamisch en continu in ont-wikkeling. Ze zijn erop gericht het expanderen van Bewustzijn te faciliteren. Afgestemd op jou, vindt de invulling plaats.

Werkvormen zijn divers en in het moment te kiezen vanuit Gelijkwaardigheid, Inspiratie en Bekrachtiging, voorbeelden zijn:

- Gebruik maken van het Scheppingsveld (praktische werkvorm);
- Informatie over de werking van het hologram en de Matrix;
- Helderheid over de werking van ons reptielenbrein en cognitieve dissonantie;
- Helderheid ont-dekken in de persoonlijk door jouw ervaren werkelijkheid (jouw hologram);
- Het spel van de Persoonlijkheid doorgronden en neutraliseren;
- Waarnemen vanuit neutraliteit;
- Spelen met/in je hologram;
- De Oorspronkelijke Geometrie van de Mens;
- Ont-dekken van jouw Waarheid;
- Workshops georganiseerd door Human innovator;
- InspiratieFilms;
- Lezingen
- Dat wat ontstaat …..

Innovatiesessies zijn geschikt voor kinderen en volwassenen die vanuit Nieuwsgierigheid op eigen Onderzoek uit gaan naar hun Oorspronkelijkheid.

Voor het maken van een afspraak en informatie over tarieven klik hier.

Wil je meer informatie of heb je nog een vraag, bel gerust Jolande


Yfke: Mijn sessie was een bijzondere en bijzonder krachtige ervaring. Heerlijk om zo vanuit gelijkwaardigheid naar diepere thema's te kijken, vanuit een gedeelde visie en met een cut-the-crap mentaliteit. Absolute aanrader.

Janine: Een heldere, effectieve sessie waarbij Jolande volledig in haar kracht en met beZIELing, vanuit aanwezigheid mijn proces heeft kunnen onder-steunen en begeleiden.

Resultaat is dat ik nu merk dat ik zelf veel meer in mijn kracht ben komen te staan. Mijn ruimte in kan en durf te nemen, zonder dat ik daar moeite voor hoef te doen. Gevolg is dat mijn klantenstroom als vanzelf op gang komt en er zich prachtige processen ont-vouwen in mijn eigen ont-wikkeling. Dank je wel lieve Jolande!

Johanny: Je doet fantastisch mooi bekrachtigend werk als Human innovator ik ben heel blij met je.

Annemieke: We kwamen gelijk bij de kern van mijn blokkade en op een snelle krachtige manier er doorheen gewerkt. Je zegt ook gewoon waar het op staat. Geen mooipraterij. Recht voor zijn raap. Prachtig! In de dagen erna kwam er nog iets anders naar boven, waar ik zelf mee aan de slag kon. Daardoor weer 2 grote stappen verder in het bewustzijnsproces. Het werkt nog steeds door, want ik voel me steeds krachtiger en rustiger. Zoek de oplossing steeds minder buiten mezelf. En daar gaat het om. Dank Jolande!! Je bent hier erg goed in.

Losse reacties:

 ~ Ik werd getriggerd door je blog in de Awakening Journey, over hoe je de Matrix in Brussel waarnam. Het bleef me maar bezig houden, herkenning en de behoefte daar meer van te weten. Ik had de informatie-overdracht nodig.

~ Ik voel me een heel ander Mens, oftewel MeZelf!

~ Wat een mooie manier om de rust in mijzelf te herstellen.

~ Het is dagelijks wakker en gewaar blijven om de invoeg-ingen van Mindcontrol te her-kennen en op te lossen.

~ Wat een inzicht, wat een rust.

~ Je beschrijft het heel helder en praktisch toepasbaar.

~ Ik heb geleerd goed voor mezelf te zorgen. Dit brengt me dicht bij mezelf.

Home Innovatiesessie Awakening Journey Agenda Over ons Links Contact

Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens


Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Stumble Upon